__________________________

Arkusz Excel Wycena.pl uwzględniający położenie ceny średniej w przedziale pomiędzy ceną minimalną i ceną maksymalną w metodzie korygowania ceny średniej (obliczanie wsp. Ui zgodnie z metodą z artykułu opublikowanego w kwartalniku "Rzeczoznawca Majątkowy" 1/2023, wymóg z nowelizacji Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023). Wszelkie prawa zastrzeżone - Wycena.pl, korzystanie na własną odpowiedzialność, odpowiedzialność autora wyłączona, pomoc i serwis dot. arkusza wyłączone, rozpowszechnianie wersji niezmienionej tylko z podaniem źródła Wycena.pl - KLIKNIJ ABY POBRAĆ
__________________________

Tutaj do pobrania ww. artykuł z kwartalnika Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1/2023 autorstwa Pani Eweliny Nawrockiej, przedstawiający sposób obliczenia współczynników Ui z uwzględnieniem położenia ceny średniej w przedziale pomiędzy ceną minimalną i ceną maksymalną - KLIKNIJ ABY POBRAĆ
__________________________